Home ข้อคิด ลักษณะของคนรักที่ทำให้ชีวิตเจริญ

ลักษณะของคนรักที่ทำให้ชีวิตเจริญ

14 second read
0
0

นักจิตวิทย าได้กล่าวถึง คุณลักษณะของคนที่จะทำให้ชีวิตของเราเจริญยิ่งขึ้น นั้นคือคนที่มี Growth Mindset หรือการมีทัศนคติแบบเปิดหรือเติบโต

การมี Growth Mindset ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดสำหรับความเจริญหรือการพัฒนา เพราะคนที่มี Mindset ลักษณะนี้ จะสังเกตได้ว่า เขาจะมีพัฒนาการตลอดแทบทุกวัน พร้อมรับฟังความคิดเห็นคนอื่น พร้อมเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติถ้ามันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น มี

ความเชื่อว่า ความสามารถเกิดจากความพย าย าม มีความรักและชอบขวนขวายสู่ความสำเร็จ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ถ้าพบเจอคนลักษณะเช่นนี้มาเป็นคู่ครองจะถือว่าดีมาก เมื่อคุณคบเขาในวันนี้ กับอีก 5 ปีข้างหน้า เขาจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตลอด

ต่อให้เขาทำอะไรผิดพลาดไป คนเหล่านี้จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขตนเอง และสิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วย แต่คนอีกประเภทคือ Fix Mindset คนลักษณะนี้จะนิ่งๆ เฉยๆ เรื่อยๆ

มีความเชื่อว่าคนเกิดมาโ ง่ หรือฉลาดตั้งแต่เกิด ไม่พย าย ามเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรใหม่ คนเหล่านี้ต่อให้คุณคบไปอีก 5 ปีข้างหน้า เขาก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรพัฒนาขึ้น

คุณลักษณะของแฟนที่ควรคบเพื่อให้ชีวิตเราเจริญขึ้น

เป็นคนเปิดใจ รับฟังคนอื่น มีทัศนคติที่ดีต่อการพิจารณาข้อคิดเห็นต่างๆ และพร้อมนำมาปรับใช้กับตัวเอง มีจิตมุ่งมั่นในการเรียนรู้ และพัฒนาอยู่อย่ างสม่ำเสมอ ไม่มีอีโก้ หรืออัตตาสูง มุ่งงาน มุ่งสร้างอนาคต

เมื่ออยู่ห่างกัน เขาจะทำในสิ่งที่ดี ไม่ไปประพฤติตัวเหลวไหล คนลักษณะเช่นนี้ ทำให้การคบหากันแล้วรู้สึกสบายใจมาก มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม้จะไม่ได้เจอกันนานๆ

ก็จะไปหาสิ่งดีๆ ทำ เช่น ไปทำงานอดิเรก ไปเป็นจิตอาสา ไปอ่ า นหนังสือ ไปทำสิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่น “เวลาเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเรากำลังทำให้โลกนี้ดีขึ้น แต่เวลาเราอยู่ด้วยกันเราทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น”

มีความฝัน หรือมี Vision ที่คล้ายกัน สนับสนุนกันและกันให้เป็นคนที่ดีขึ้นในแต่ละวัน The one who bring out the best in you not the stress in you คนที่ดึงด้านที่ดีที่สุดของเราออกมา

ไม่ใช่ความเครียด และอย่ าเลือกคนที่วนเวียนกับอดีตมาก (คุยถึงแต่ความสำเร็จในอดีต หรือพูดแต่เรื่องในอดีต) แต่เลือกคนที่มองอนาคตเยอะ (พูดถึงแผนชีวิต มองไปข้างหน้า)

มีทัศนคติเป็นนักแก้ปัญหา ไม่ใช่นักจมกับปัญหา ให้สังเกตวิธีการแก้ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาขึ้น เขาจมอยู่กับมัน หรือเขาถอยออกมาเพื่อที่จะแก้มัน

ดูแลครอบครัวของเขาเป็นอย่ างดี เพราะเมื่อเราเป็นครอบครัวของเขาแล้ว เขาก็จะดูแลเราเช่นกัน

สังเกตเพื่อนหรือคนรอบข้างที่เขาคบว่าเป็นคนแบบไหน เขาก็มีแนวโน้มจะเป็นคนแบบนั้น เช่น มีเพื่อนขี้เม้า เขาก็จะเป็นขาเม้า เพื่อนๆ เจ้าชู้ เขาก็จะมีทัศนคติยอมรับเรื่องความเจ้าชู้ ถ้ามีเพื่อนที่ประสบความสำเร็จ เขาก็เป็นคนที่ชอบความสำเร็จ

มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ เรื่องนี้อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละบุคคล เพราะถ้าคุณเลือกคนที่ป่วยบ่อย สุขภาพไม่ดี นั้นหมายถึงเราก็ต้องดูแลคนป่วยไปตลอดชีวิต

การที่เราจะเลือกผูกตัวเองอยู่กับใคร ก็ไม่ต่างอะไรกับนกเลือกกรงที่จะอยู่ ดังนั้นเราควรจะเลือกกรงที่ดีที่สุด เว้นเสียแต่ว่าคุณมีความพร้อมที่จะรับภาระในการดูแล

มีข้อเสียที่เรารับได้ เพราะก่อนการแต่งงานเรามักจะเห็นปัญหาในสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ๆ และหลายคู่มักจะคิดว่ารับได้ แต่การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ปัญหาเล็กๆ

คือสิ่งที่ต้องเจอทุกวันอันนี้สำคัญ เราจะรับได้รึไม่ เช่น ความมีระเบียบวินัย ความสะอาด หลายคู่หย่ าล้างเพราะต้องเจอปัญหาเล็กๆ ทุกวัน จนกลายเป็นการทนกันไม่ได้

มีงานวิจัยของนักจิตวิทย าได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ทำให้การแต่งงานของคนสองคนล้มเหลว ไม่ใช่เพราะเขาสองคนรักกันน้อยไป แต่สิ่งสำคัญคือ ความเป็น “เพื่อนแท้” ที่มีต่อกันน้อยเกินไป

เพราะเมื่อแต่งงานกันไปนานๆ แล้ว ความรักความหลงใหลคลั่งไคล้ในแบบหนุ่มสาวจะหายไป และเหลือความเป็นเพื่อนสนิทเข้ามาแทนที่ ถ้าเขาทั้งคู่สามารถเป็นเพื่อนแท้ในชีวิตกันและกันได้

จะทำให้ความสัมพันธ์คู่ชีวิตเป็นไปอย่ างยืดย าว และสิ่งที่สำคัญกว่าความรัก คือ “ความเข้าใจ” ถ้าทั้งคู่มีพื้นฐานที่ยอมทำความเข้าใจอีกฝ่าย ต่อให้ทั้งคู่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหว ก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้

ที่มา : ครูตุ๊ก นารีรัตน์ นุโยค

Load More Related Articles
Load More By chaiyasitbudwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

ผู้หญิง 5 ประเภทที่ผู้ชายกลัว

1. ประเภทบ้าแฟชั่น แฟชั่น เ ข า ไปถังไหน ไม่ต้องไปเปิดห … …