Home ข้อคิด ฝึกให้อภัย เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่มากที่สุด “คือการให้อภัย”

ฝึกให้อภัย เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่มากที่สุด “คือการให้อภัย”

0 second read
0
0

‘การให้ที่ยิ่งใหญ่มากที่สุด คือการให้อภัย’ หลายคนเคยได้ยินประโยคนี้ คุณเ ห็นด้วยไหมคะ ?เราว่ามันก็เป็นเรื่องจริงอยู่นะ เพราะการให้อภัยจะส่งผลดี ต่อจิตใจเราเอง และความสัมพัน ธ์ต่อคนรอบข้างด้วย

แต่ต้องยอมรับกันตรง ๆ ว่ าการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย บางคนอาจใช้เวลาเป็นสิบ ๆ ปีเพื่อกล้าให้อภัยใครสักคน ไม่แปลกหรอกค่ะไม่มี คำว่านานไปหรือเร็วไปสำหรับเรื่อ งแบบนี้ แต่ละคนก็ใช้เวลาเยียวย าหัวใจต่างกันไป

เพราะฉะนั้นก่อนเริ่มให้อภัยใครสักคน เราต้องบอกตัวเอง เสมอว่า เราจำเป็นต้องก้าวข้ามความโกรธเกลียดเคียดแค้นในใจใ ห้ได้เสีย ก่อนแม้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นจะย ากลำบา กแค่ไหนก็ตาม จงจำไว้ว่าการให้อภัยไม่ใช่เป็นเรื่องแพ้ชนะ

แต่เป็นการปลดปล่อยบ่วงที่ติดค้างในใจออกไป เพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าต่างหากสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังการให้อภัยคือ ทำให้เค รียดน้อยลง ลดความกังวล หลัก ๆมาจากการที่เราทิ้งอารมณ์ทางลบ เช่น โกรธ, โมโห, เจ้าคิดเจ้าแค้นออกไป

ทำให้จิตใจเราทุกข์น้อยลงไปด้วย เ ผลอ ๆ จะมีความสุขมากขึ้นด้วยซ้ำค่ะหากวันนี้คุณอย ากให้อภัยคนอื่น แต่ไม่รู้ จะเริ่มต้นอย่ างไร ‘ห้องแนะแนว’มีวิธีคิดและฝึกฝนมาฝากกันเบื้องต้นค่ะ ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ

“ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ”ทุกคนคือมนุษย์ และมนุษย์ทุ กคนล้วนเคยผิดพลาด แม้แต่เรา เองก็ตามไม่ใช่เหรอไม่มีใครไม่เคยทำผิด อย่ าคาดหวังความเพอร์เฟ็กต์จากคนอื่นเพราะตัวเราเองยังทำไม่ได้ ความล้ม เหลว ผิดแผน

ไม่ได้ดั่งใจคือสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้งในชีวิต เพร าะฉะนั้นหากเราจะโกรธใคร เกลียดใคร เพียง เพราะเขาทำไม่ถูกใจเราก็คงไม่ยุติธรรมนัก เราจึงจำเป็นต้องบอกตัวเองว่าทุกคนมีโอกาสพลาดพลั้งกันได้

แต่จะรับผิดชอบต่อความผิดพลั้งนั้น อย่ างไรมากกว่า ตรงนี้ต้องทำความเข้า ใจเสียใหม่ถึงจะเริ่มต้นให้อภัยคนอื่น ๆ ได้ในขั้นตอนต่อไป

“เอาใจเขา มาใส่ใจเรา”

ลองคิดในมุมกลับกันดูว่า ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หากเราเป็น เขา เราจะทำอย่ างไร ลองถามตั วเองดูว่า ‘ทำไม’ เขาถึงเลือกทำแบบนั้นมี ‘เหตุผล’ อะไรที่ตัดสินใจแบบนี้ บางทีเราอาจจะทำแบบเดียวกับที่เขาทำก็ไ ด้นะ

การคิดกลับกันแบบนี้จะช่วยให้เกิดแง่มุมใหม่ ๆ หรือทำให้เราเข้าใจในจุด ที่เขายืนอยู่มากยิ่งขึ้นก็ได้เพราะ ความเข้าใจผิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากความคิดของเราเพียงฝ่ายเดียวโดยที่ยังไม่ไถ่ถามจากอีกฝ่ายเพราฉ ะนั้นความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคือกุญแจสำคัญอย่ างยิ่งในเรื่องการให้อภัย

“การให้ อภัยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล”

บางคน ‘ให้อภัยแต่ไม่ลืม’ ไม่เป็นไรหรอกค่ะ นี่ ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่ างใด การที่เราให้อภัยเขาแปลว่าเราไม่คิดโกรธเคือง เขาเรื่องในอดีตแล้ว แต่ที่ยังต้องจดจำเพราะเป็นบทเรียนให้ตัวเองในอน าคต

ว่าจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซ้อนอีก หรือหากเกิดจะได้รู้ทางหนีทีไล่ล ะรับมือได้ดียิ่งขึ้นไม่กลับไปจมทุกข์ซ้ำเดิม หรือบางคนอาจจะให้อภัยแต่ไม่กลับ ไปยุ่งเกี่ยวกัน ขอห่างกันไปเลยสบายใจกว่า

ก็ไม่ผิดอีกนั่นแหละ วิธีการรักษ าหัวใจของเราไม่เหมือนกัน ให้อภัยได้แล้ว แต่หวั่นกลัวที่จะคบค้า สมาคมกันต่อไปก็ย่อมทำได้ อย่ างน้อยที่สุดโฟกัสที่การให้อภัยซึ่งกันและกันก็เพียงพอแล้วทางที่เหลือข้างหน้าก็แล้วแต่โชคชะตาจะกำหนด ใครสะดวกแบบไหนก็ให้อภั ยแบบนั้นค่ะ

“ทิ้งอดีต มองอนาคต”

การให้อภัยเปรียบเสมือนการทิ้งสิ่งที่ไม่จำ เป็นออกจากชีวิต เหมือนเราดึงโ ซ่ตรวนที่คล้องขาเราไว้ออกทำให้เราเดินสะดวกยิ่งขึ้น ทำให้เราไม่เจ็บอีกต่อไป นั่นแหละค่ะ หัวใจของการ ให้อภัยที่แท้จริง

คือการละทิ้งอดีตที่เคยทำให้เราทุกข์ จะทำให้ใจเราเองสงบขึ้น ไม่ยึดติ ดเรื่องเก่า ๆ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความโล่งอก และสงบ

“หัด มองด้านดี ๆ ของคนอื่นบ้าง”

คล้าย ๆ กับการเอาใจเขามาใส่ใจเรา แต่โฟกัสไ ปที่เรื่องบวก ๆ ของผู้อื่นแทน เพื่อฝึกให้เรามองรอบด้านและใจกันม ากขึ้นในมุมร้ า ย ๆ ที่เราเจอ อาจไม่ใช่ตัวตนเดียวของเขา ในสถา นการณ์อื่น เขาอาจจะมีด้านบวกให้เห็นเพียงแค่เราต้องเปิดใจที่จะมองและยอมรับ นั่นจะทำให้เราเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้น

“หากไม่กล้า ก็ปรึกษาคน รอบข้าง”

หากคุณพย าย ามจะให้อภัยใ ครสักคน แต่ยังไม่สนิทใจ ลองพูดคุยกับคนที่ไว้ใจรอบตัวดูก่อนเผื่อจะได้ความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากที่เรามอง ก ารติดอยู่ในความรู้สึกลบอาจทำให้เรา มองข้ามเรื่องบางเรื่องไปโดยไม่ตั้งใจ

บางค รั้ง ‘กาวใจ’ จากคนอื่นก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นกันนะคะ การให้อภั ยไม่ใช่แค่พูดออกไปแต่อภัยที่แท้จริงคือมาจากหัวใจที่ปล่อยวาง ชำระล้างจิตใจให้ไม่ผู กติดกับอารมณ์ขุ่นมัว

ปลดตัวเอง จากความเ จ็ บ ป ว ด แม้ว่าคุณไม่สามารถแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วได้แต่คุณแก้ไขความรู้สึกนึกคิดของคุณเองได้นะคะ ลองดูสักตั้งค่ะ

 

Load More Related Articles
Load More By chaiyasitbudwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อเเฟนเก่าเรา กลับมาขอคืนดี

ไม่ว่าจะด้วยเห็นผลใดก็ตาม ทำให้เราต้องทุกข์ใจไม่สิ้นสุด … …