Home ข้อคิด 6 สิ่งที่เปลี่ยนไป เมื่อเขาหมดใจ

6 สิ่งที่เปลี่ยนไป เมื่อเขาหมดใจ

0 second read
0
0

รู้สึกบ้างไหมว่า ทำไมเดี๋ ยวนี้คนรักของคุณเข าดูแปลกไป เหมือนไม่ใช่คนเดิมที่คุณเคยคบ

ไม่ใช่คนเดิมที่คุณเคยรักไม่ใช่แค่ไม่หวาน แต่เหมือนไม่ได้รักกันแล้ว

อย ากจะถอยออกมา แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาหมดรั กกันแล้วจริงๆหรือเปล่า

วันนี้จะมาทำให้คุณตาสว่างด้วย สิ่งที่ผู้ชายจะทำกับคุณ ถ้าเขาหมดใจ

1 ยิ่งแก้ยิ่งแ ย่

เมื่อก่ อนเวลาทะเลาะ หรือคุณเกิดงอนแค่นิดเดียว เขา ก็ต้องรีบมาตามง้ อ เดี๋ยวนี้นอกจากจะไม่ง้อ ยังชวนทะเลาะ

ให้คุณต้องเป็นฝ่า ยตามง้อแทน เหมือนคุณเป็นคนเ ดียวที่อย ากให้ความสั มพันธ์ไปต่อได้

2 ไม่เคาร พครอ บค รัวของคุณ

คนรักกัน ก็ต้องมองอน าคตร่วมกัน วันหนึ่งต้องเป็นท องเเผ่นเดียวกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน

แต่ถ้าเขาไม่เคารพ แถมยังพูดจ าล ามป ามเวลาทะเล าะกัน เขาก็ไม่ ใช่คนที่น่าค บหรอกค่ะ

3 เปลี่ยนจากคำว่าเรา เป็นคำว่าผม

เหมือนเขาค่อยๆตั ดคุณออกไปจาก ชีวิตอย่ างช้าๆ อะไรที่เคยทำด้วยกัน ที่ที่เขาเคยอย ากให้คุณไปด้วย ตอนนี้ไม่มีอีกแล้ว

เขาชอบที่จะไปไหนมาไหนคนเดียว หรือไป กับเพื่อนมากกว่า เขาทำอะไรตามใจตัวเองมากขึ้น โดยไม่ถามความคิดเห็นของคุณ

มีคำว่าเรื่องของผม เรื่องของคุณ แทนที่จะเ ป็นเรื่องของเรา

4 บอก คุณว่าคุณแ ย่แค่ไหน

ถ้าตอนนี้คุณเข้าไปถามเขาว่า คุณมีอะไรดี หรือเขารักคุณเ พราะอะไร ทำใจหน่อยนะถ้าเขาจะตอบไม่ได้

หรือคิดนานเพราะคนที่หมดใจจะมองเห็นแต่มุมแย่ๆของอีกฝ่าย

กับบางคนแท บไม่ต้องถาม เขาก็มักจะพูดให้คุณฟังบ่อยๆว่าคุณมันแ ย่เเค่ไหน

เอาไปเปรีย บกับคนอื่น ทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเอง

5 ทำร้ ายจิตใ จอย่ างไม่ใยดี

เขาไม่แ คร์ว่าคุณจะรู้สึกอย่ างไร ถ้าหากเขาอย ากจะมอง หรือคุยกับผู้ หญิ งคนไหนเขาก็จะทำนอกใจอย่ างเปิดเผย

หรือด่าว่าคุณต่อหน้าคนอื่น มันคือการไม่ให้เกี ยรติ ทำร้ า ยจิตใจอย่ างไม่ใยดี

6 อ้างว่าไม่ มีเวลา

ไม่ได้ต้องการให้มาตัวติดกันตลอด ก็เข้าใจน ะว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง แต่ถ้ายังรักกัน

ก็ควรจะหาเวลามาอยู่ด้วยกันบ้างมีเวลาโทรหากันบ้าง อย่ าใช้คำว่าไม่ว่างมาอ้างตอ

นหมดใจมีคำตอบให้กับหัวใจของตัวเองหรือ ยังคะ รู้คำตอบหรือยังว่าเขาไม่ยอมปล่อย

หรือคุณเองกันแน่ที่ไม่ยอมไปสักทีถ้ารักมาถึงทาง

ตันมองไม่เห็นทางจะไปต่อ หยุ ดยื้ อให้เสี ยเ วลาให้เสียใจเถอะค่ะ เจ็ บแต่จบดีกว่านะคะ

Load More Related Articles
Load More By chaiyasitbudwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

8 ข้อที่จะเตือนใจว่า “อย่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่า”

คำว่าแฟนเก่ายังไงก็คือแฟนเก่า น้อยคนนักที่จะกลับไปเป็นเ … …