Home ข้อคิด ลักษณะคนที่เก่งจริงๆ คนแบบนี้ ไม่ได้เจอง่ายๆ

ลักษณะคนที่เก่งจริงๆ คนแบบนี้ ไม่ได้เจอง่ายๆ

0 second read
0
0

1. ปรับตัวได้ดี ในทุกช่วงเวลา

หมายถึงคนที่สามารถ ทำงานกับคนอื่นได้ แบบที่รู้วิธีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นทั้งยังเต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และยังรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ได้แบบที่ไม่กังวัลต่อหน้าที่ที่อาจเพิ่มขึ้นนั้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่ อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ กับงานเดิมๆ

2. เป็นคนมีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่นมีการวางเป้าหมายในการทำงานชัดเจนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงาน ทั้งยังแสดงออกให้เห็นถึงความ พ ย า ย า ม ที่จะทำให้งาน ประสบความสำเร็จได้ หากงานมีปัญหา ก็

พ ย า ย า ม หาทางแก้ไขและเวลาที่ได้รับมอบหมาย งานให้แล้วมักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

3. การมีทัศนคติที่ดี

คือคนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ เข้าใจผู้อื่นดี ส่วนใหญ่เวลาทำงานคนกลุ่มนี้จะทำได้ดีมากกว่า คนที่มีทัศนคติด้านลบ ๆ

เพราะจากการมีใจที่เปิดกว้างไม่ตั้งแง่ก่อนทำไม่ค่อยมีปัญหาขั ด แ ย้ ง กับใคร ยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจเปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

4. ความคิด เป็นเลิศ

คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา หรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆที่สามารถนำพา องค์กรให้เติบโต ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรต้องการอีกต่อไป

5. การมีความรับผิดชอบ

เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าได้รับมอบหมาย งานมาแล้วก็ทำให้สำเร็จดังนั้น ถ้าได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างนงคุณควรรับผิดชอบตัวเองทำงานได้โดย ไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยกำกับหรือคอยตามงาน

6. ทำ มากกว่าที่สั่ง

เพราะคนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ นำเสนอผลงานได้ มากกว่าที่ได้รับมอบหมายไม่จำเป็นต้องทำงาน ซ้ำหลายครั้งหรือต้องให้สั่งหลายๆ รอบ

เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่ง ค ล อ ด ออกมากี่ตัวถ้าไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ก็จะนับแค่จำนวน แล้วมาบอกแค่นั้นแต่คนที่มีคุณสมบัตินี้จะนับจำนวนและสามารถบอกลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้ด้วย

7. การทำงานเป็นทีม

แม้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่เมื่อไม่มีทักษะในการทำงานเป็นทีมแล้วล่ะก็ จะไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ฉะนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงบางทีมันจำเป็นต้องมีทีมที่ดีเพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี แม้ในบางครั้ง การทำงานคนเดียว

จะทำให้ออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตาม แต่การทำงานเป็นทีมยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดีเมื่อคุณมีคุณสมบัติครบทั้งหมดนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ใด

จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ แต่คุณเองจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถเลือกองค์กรได้เช่นกันนะ

Load More Related Articles
Load More By chaiyasitbudwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

ตอนชีวิตตกอยู่ในความลำบาก ให้จำพวกนี้ไว้นะ

จำไว้ว่าช่วงที่ชีวิตต้องเผชิญ ”ความยากลำบากที่สุด” ต้อง … …