Home ข้อคิด เมื่อบุญให้ผลคนดีจะเดินเข้ามาในชีวิตเราเอง

เมื่อบุญให้ผลคนดีจะเดินเข้ามาในชีวิตเราเอง

0 second read
0
0

ผมเชื่อว่าเมื่อบุญให้ผลเราก็จะพบ คนดีคนจริงใจคนที่มีความมั่นคงเข้ามาทำให้มี ความสุข มากขึ้นในชีวิตและ

เมื่อก ร ร ม ให้ผลเราจะพบคนไม่ดี ไม่จริงใจ ไม่ซื่อสัตย์เข้ามาทำให้มีความทุกข์ มากขึ้นในชีวิตถ้านิสัยของเราดีขึ้น

ในวันที่พบคนดีจึง เรียกว่าพบคนดีในเวลาที่เหมาะเหมาะในที่นี้คือมีความพร้อมที่จะรักษาความรักถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้นใน

วันที่พบคนดีแบบนี้แนวโน้มคือ นิสัยเสียๆ ของเราจะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆออกไปจาก ชีวิตเราได้ตราบใดที่ไม่คิดแก้ไขนิสัย

ร้ า ยๆ ของตัวเองให้ดีขึ้นแนวโน้ม คือ ชีวิตเราก็จะดึงดูดคนที่แย่ๆ ดึงดูดคนแบบเดิมที่ ห่วยๆเข้ามาเหมือนเดิมถ้านิสัยของ

เราดีขึ้นในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับคนไม่ดีความดีหรือก ร ร มดีของเราตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะรับประกันได้ว่าจะสามารถเปลี่ยนใครให้ดี

ได้ แต่ความดีนั้นจะทำหน้าที่ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในวันหน้าแทนและมักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย การเจอคนดีแต่รักษาคนดีไม่เป็น

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่รู้จักการต่อบุญใหม่ร่วมกันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะหวงนิสัยเสียๆ

ของตนมากกว่าคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละครับการเจอคน ร้ า ยๆแต่ยังยอมทน ทุกข์อยู่ ตรงนี้คือ การใช้ก ร ร ม

ในรูปแบบหนึ่งเมื่อไหร่ที่ทุกข์พอแล้วทนพอแล้วไม่อย ากเห็นตัวเองทนทุกข์ซํ้าซากต่อไปคิดเดินออกมา

ได้เมื่อไหร่จึงเรียกว่าหมดก ร ร มเมื่อนั้นถ้าเราเป็น คนดีเวลาจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเวลาจะ

พัดพาสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตเราเช่นนั้นเอง

ที่มา : dekwat999

Load More Related Articles
Load More By chaiyasitbudwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

กฏ 10 ข้อ ควรอ่านก่อนทะเลาะกัน

1. อย่ าโยนความผิด อ้างโทษแต่อีกฝ่าย เวลาที่ท ะ เ ล า ะ … …