Home ข้อคิด 12 นิสัยผู้หญิงสวย ใครเจอก็อยากคบอยากรัก

12 นิสัยผู้หญิงสวย ใครเจอก็อยากคบอยากรัก

0 second read
0
0

การมองโลกในแง่บวกดูจะเป็นอีกทางหนึ่ง ที่ช่วยลดความกังวลหรือข้อกังขาที่ทำให้เราไม่สบายใจเพราะทุกจังหวะ ชีวิตของเรานั้นล้วนจะต้องพบเจอเรื่องราวที่คอยมาบั่ นทอ น ให้เราหมดกำลังใจซึ่งนอกจากกำลังใจจากคนรอบข้าง

แล้วจะต้องไม่ลืมว่ากำลังใจที่ดีที่สุดนั่นก็คือ กำลังใจจากตัวเรานั่นเอง แล้วจะต้องทำตัวอย่ า งไร ที่จะเสริมสร้าง กำลังใจของเราให้แข็งแกร่งเรามาดูวิธีการสร้างกำลังใจกับ 12 วิธี เปลี่ยนตัวเองให้คิดบวกซึ่งมีสาระดีๆ มาให้คน

ได้ปรับใช้ มีอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะ

1.ความผิดพล า ด มีไว้ให้เรียนรู้ มิใช่แ ส้ ที่เอาไว้เฆี่ ย น ตี

ทุกคนล้วนเคยทำผิดทั้งนั้น และถึงแม้ว่าได้พย า ย า มอย่ า งดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังทำพล า ด ขอให้จำไว้ว่ายัง มีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ความผิดพ ล า ดต่างๆ

ที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียน เพื่อนำไปปรับป รุ ง แ ก้ ไ ข สิ่งที่ จะทำต่อไปในอนาคต

2.ให้มองไปข้างหน้า อย่ า มองย้อนหลัง

ทุกคนเคยทำผิด มาแล้วทั้งนั้นแต่ต้องไม่จมอยู่กับอดีตที่ผิดพล า ด เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไปจงวางเป้าหมายเล็กๆ ที่เป็นไปได้ และพย า ย า มทำให้สำเร็จ

3.ถ้าแก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียว จงเติมให้เต็มแก้ว

การมองว่ามีน้ำเหลือ อยู่ครึ่งแก้วหรือน้ำหายไปครึ่งแก้วนั้นถูกทั้ง 2 อย่ า ง อยู่ที่ว่าผู้มองเป็นคนมองโลกในแง่ดี หรือร้ า ย และไม่ผิดอะไรที่คุณจะเติมน้ำให้เต็มแก้ว

4.รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่น

สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นผลพวงมาจากการกระทำ ของตนเองทั้งสิ้นในบางครั้งบางคราว เราต่างตัดสินใจผิดพล า ด

แต่เมื่อรู้สำนึกแล้ว ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปเรียกว่าเป็นการให้อภัยและ ต้องให้อภัยตัวเอง เมื่อทำผิดพล า ดเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปรวมทั้งใช้ความผิดพล า ดจากอดีตเป็นบทเรียนเพื่อก้าวย่ า งที่ดีกว่าในอนาคต

5.มองหาบุคคลต้นแบบ

ทุกคนควรมีบุคคลต้นแบบ ที่เป็นแรงบันดาลใจคนคนนั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆ ได้สำเร็จและประสบความสำเร็จ อย่ า ง งดงามในที่สุดหรือเป็นผู้ที่ทำงานหนักและสัมฤทธิ์ผล จงเอาคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

6.เห็นคุณค่าสิ่งดีๆ

ในชีวิตเมื่อเราพอใจกับทุกเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตามมันจะช่วยให้เรา ข จั ด ความคิดใน ด้านลบออก ไปการโฟกัสแต่สิ่งดีๆ เหล่านี้จะทำให้อุปสรรคที่เราเผชิญอยู่กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราจัดการได้ง่ายขึ้น

7.รู้จักบริหารเวลาอย่ า งชาญฉลาด

อย่ า เสียเวลากับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในชีวิต ข้อสำคัญคือมุ่งทำในเรื่องที่ทำให้ชีวิตของคุณเป็นไปดัง ที่หวังไว้ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีทัศนคติที่ดี

8.พาตัวเองเข้าไปอยู่ในแว ด ว ง ของคนที่ประสบความสำเร็จและมองโลกในแง่ดี

มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่พลังอำนาจของคนอื่น สามารถส่งผลกระทบต่อพลังในตัวเราได้ คนที่คิดในด้านบวกจะช่วย กระ ตุ้ น และเป็นแรงบันดาลใจให้เรา เชื่อมั่นในตัวเองว่า เราสามารถทำสิ่งที่มุ่งมั่นไว้ให้สำเร็จได้จำไว้ว่าจงอยู่ให้

ห่างคนที่คิดแต่แง่ร้ า ย ซึ่งจะขัดขวางการเดินหน้าของคุณ ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าคบคนพ า ล พ า ลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

9.จินตนาการว่ามีสิ่งดีๆ

เกิดขึ้นแปลกแต่จริงที่ว่าคนส่วนมากมักชอบวาดภาพเรื่องเ ล ว ร้ า ย กำลังเกิดขึ้นโดยมักจะพูดว่า ถ้ามันเกิดขึ้น จงฝึกนึกถึงเรื่องดีๆ กำลังเกิดขึ้น

มองเห็นภาพงานที่กำลังทำเดินไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านหรือที่ทำงานและ ได้รับคำชมจากคนรอบข้างว่าเยี่ยมมาก เพราะนั่นจะเป็นกำลังใจให้คุณคิดบวกต่อไป

10.อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

ถ้ารอบๆ ตัวเต็มไปด้วยข้าวของวางร ะ เ ก ะ ระ กะ กระจัดกระจายไปทั่วห้องลองหาเวลาจัดเก็บ ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองความคิดได้มาก

ใครจะมองโลกในแง่ดีได้ ถ้าต้องอยู่ท่ามกลางสภาพ ส ก ป ร ก ร ก รุ ง รั ง ตลอดเวลาเพราะสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยสร้างและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดทัศนคติด้านบวก

11.รับข้อมูลข่ าวส ารที่ดีหมั่น อ่ า น บทความที่สร้างแรงจูงใจ

ถ้าเป็นของจิตเป็นสุขจะดีมากหรือ ฟังธรรมะที่กระ ตุ้ น ให้รู้สึกตื่นตัวและเกิดปัญญา ซึ่งจะช่วยให้มองโลกและชีวิตได้ อย่ า งเข้าใจ มีความหวัง และความสุข

12.ให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง

และบอกตัวเองซ้ำๆ เพราะคำมั่นสัญญาดีๆ มีผลต่อกระบวนการคิดของตัวเองเช่น ถ้าคุณมีอาการซึ มเ ศ ร้ า เป็นประจำคำมั่นสัญญาของคุณก็คือ

ฉันมีความสุขฉันควบคุมตัวเองได้ บอกตัวเองเช่นนี้หลายๆ ครั้งในแต่ละวัน แล้วคุณจะรู้สึกถึงพลังความคิดด้านบวกที่เกิดขึ้น

Load More Related Articles
Load More By chaiyasitbudwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อได้อยู่กับคนเเบบไหน คุณก็จะเป็นคนเเบบนั้น

หากคุณอยู่กับคนใจกว้าง คุณจะมีสังคมที่กว้างมากขึ้นหากคุ … …