Home ข้อคิด คนที่ทิ้งครอบครัว ต้องเจอเเบบนี้

คนที่ทิ้งครอบครัว ต้องเจอเเบบนี้

0 second read
0
0

1. เมื่อยังมีชีวิต ก รรมที่ได้กระทำ จะส่งผลให้ ต้องแยกจากคนที่รักมีคนรักก็

มักถูกคนอื่น แย่งชิงไป ไปรักใครเข้าไม่นาน ก็ต้องแยกจากกันไ ปต้องช้ำใจอยู่ตลอด

2. ไรซึ่งเกียรชื่อเสียง และการยอมรับ คนที่นอกใจ คนอื่น เลือกคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไป

จะดูดีหรือสวยงามเพียงไร แต่ไส้ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้าง

มีแต่คนนินทา ต่อหน้าแม้ทำดี แต่รับหลัง ก็มักจะเจอ แต่คนพูดให้ร้ าย

เสียๆ หายๆไม่สามารถทำงาน ที่มีเกียรติ ได้เพราะ ไม่เจริญทำได้ไม่นาน ก็มีเรื่องเสียหาย คนรอบข้างรัง เ กี ย ด

3.เมื่อเป็นคน ลักกินขโมยกิน นอกใจนานวันเข้า จิตใจก็เปลี่ยนไป จากที่เคยกล้าหาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่

ก็เสื่อมลงเป็นคนขี้ ระแวง หัวเสียง่ายกังวลไปซะทุกอย่ างกลัวคนจะทำร้ าย

กลัวคนจะรังเกียจ แม้มีเงินทองมากใส่ เครื่องประดับดี ๆ แต่หัวใจ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

4. ชีวิตมีเส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอ แต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง

5. บุตร บริวารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟังว่ากันว่า หากมีลูกก็จะได้ ลูกเ ว ร ลูกก รรมที่นำ

แต่ความเดือดร้อนทุกใจมากให้ จะอยู่ในการปกครอง ก็ไม่มีมีแต่นำความเสีย หายมาให้

6. โ ร คเยอะ ป่วยง่าย คนที่ทำชู้แย่ ง ผั ว แ ย่ ง เ มี ยค นอื่ น ม า ก ๆอีกหนึ่งผลก รรมที่ไม่น่า

เชื่อก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย โดยเฉพาะโ ร ค ลับ ๆที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ มักมีอาการกัน แถบทุกคนจากผลก รรมนี้ ต่างกันแค่มากน้อย

7. หากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อนต า ย ชั่วระยะหนึ่งจะนึกถึงแต่ก รรมชั่ว

ที่ทำการนอกใจไว้ ต า ยจากความเป็นคนก็ มีแต่นรกและ

ความเป็นเ ป ร ต ที่แสนทรมาณ เป็นที่ไปอย่ างย าวนาน ตามผลก รรมที่

ได้กระทำไว้ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบาป ครั้งนี้เป็นคนที่ดีมาก มีศิลธรรมมาก ผลของบาป ก รรม

ก็จะยิ่งหนา แน่นและย าวนานมากขึ้นไป เท่านั้น แม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง

กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิดเพศ ต ร ะ กูล ตํ่ า ขี้ โ ร ค เป็นต้น

ที่มา : จันทร์เจ้า

Load More Related Articles
Load More By chaiyasitbudwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

กฏ 10 ข้อ ควรอ่านก่อนทะเลาะกัน

1. อย่ าโยนความผิด อ้างโทษแต่อีกฝ่าย เวลาที่ท ะ เ ล า ะ … …